Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Ervaringen uit het veld

Waarnemingen

Datum van ervaring: donderdag 21 juli 2022
Waar: Enumatil, prov. Groningen, Zuiderpolder, Enumatil
 
Ik heb eind mei op de percelen van de mts Renkema/Van Ittersum in de Zuiderpolder bij Enumatil 2 paar grutto's, 1 paar kieviten, 2 of 3 paar tureluurs en 2 paar scholeksters waargenomen. De 2 p. grutto's hadden jongen, afgaande op hun alarmkreten. Van de andere weidevogels weet ik het niet; in het hoge gras was het lastig zoeken naar eieren dan wel jongen. Opvallend was het grote aantal watersnippen. Die kwamen vermoedelijk af op de vernatte akkers van de familie Renkema. Een goed initiatief, water op het land te pompen , evenals het uitrijden van vaste stalmest. Heb de indruk dat dat meer vogels trekt. Na het maaien medio juni waren de meeste weidevogels verdwenen. Waren de event. jongen toen al vliegvlug of waren ze verdwenen naar belendende percelen? De maaiers hadden op een van de percelen een flinke top gras laten staan, met daarin een legsel. Dat zou van een wilde eend zijn geweest, maar daarvoor waren de eieren te klein. Ik kon maar één ding bedenken, hierin gesteund door het internet: het nest was van de familie kiekendief die in de Zuiderpolder jaagt, soms met z'n drieën tegelijk...

Reageer op deze ervaring