Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Melden eerste ei

Landelijke meldnummers:

>> LandschappenNL: 030 - 2345022
>> 
SBNL Natuurfonds: 06-41455414

 

Provinciale meldnummers:
Provincie Landschapsbeheer SBNL Natuurfonds
Groningen Irene Lantman
06 - 2131 9355
Albert-Erik de Winter
06 - 3060 5737
Drenthe Albert Boers
06 - 5194 6179
Albert-Erik de Winter
06 - 3060 5737
Overijssel Marja van Harten
06 - 82699265
Gijs van den Brink
06 - 4145 5414
Gelderland Annette den Hollander
Boerennatuur Veluwe
06 - 2921 5628
Gijs van den Brink
06 - 4145 5414
Utrecht Willemijn van Hees
030-2219 712
Wilfried Wesselink
06 - 5519 3024
Flevoland Jan Nagel
06 - 2729 7697
Klaas Stapense
06 - 5154 3178
Noord-Holland Jerry Lust
06 - 26 82 16 56
Albert Blees
06 - 2759 8006
Zuid-Holland Arnout de Redelijkheid
06 - 1316 7230
Gijs van den Brink
06 - 4145 5414
Zeeland Jimmy Pijcke
06 - 5701 5602
Gijs van den Brink
06 - 4145 5414
Noord-Brabant Fien Oost
06 - 5703 4053
Gijs van den Brink
06 - 4145 5414
Limburg - Gijs van den Brink
06 - 4145 5414

Procedure melden en controleren eerste kievitsei 2023
Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen de start van het nieuwe weidevogel­sei­zoen. Lees onderstaande richtlijnen (melden eerste kievitsei) goed door en handel overeenkomstig. Onderstaande richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in Friesland haar eigen richtlijnen heeft opgesteld. Om verwarring over het landelijke eerste kievitsei te voorkomen werken LandschappenNL (LNL) en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL Natuurfonds), nauw samen bij het melden en controleren van het eerste kievitsei. Ook provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld en erkend. Hierbij worden ook onderstaande richtlijnen en procedure gevolgd.

Richtlijnen melden eerste kievitsei
1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat perceel. Vindt een boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk maken dat hij de grondgebruiker is. De vinder neemt niet zelf contact op met de media (TV, radio, krant etc.). De controleurs voeren eerst de controle uit en daarna informeren zij de media.

2. De vinder neemt (afhankelijk van zijn achtergrond van LandschappenNL, dan wel SBNL Natuurfonds) contact op met: het landelijke meldnummer van LandschappenNL 030- 2345022 en daarna met de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer, dan wel het landelijke nummer van SBNL Natuurfonds: 06-41455414 en daarna met de provinciale contactpersoon van SBNL Natuurfonds. Of de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelbeschermingsgroep.

Let op: Om te bepalen wie het allereerste ei heeft gevonden wordt dringend geadviseerd het ei eerst landelijk te melden en daarna provinciaal.

3. LandschappenNL neemt na ontvangst van de melding direct contact op met de landelijke contactpersoon van SBNL Natuurfonds. Andersom gebeurt dit ook direct zodat er altijd duidelijkheid is welke melding de eerste is.

4. De provinciale contactpersonen nemen contact op met hun landelijke meldnummer ter controle en/of bevestiging van de melding.

5. De landelijke contactpersonen van LandschappenNL en SBNL Natuurfonds en de provinciale contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer en SBNL Natuurfonds controleren samen de melding van het eerste landelijke ei.

6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als eerste ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan een van beide landelijke nummers.

7. Is landelijk het eerste ei gevonden, dan wordt aangeraden de eerste kievitseieren in de andere provincies via hetzelfde protocol te melden zodat in elke provincie publiciteit wordt gegenereerd rond het vinden van het eerste ei. Controle van provinciale eerste eieren vindt plaats door de provinciale contactpersonen.