Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Invoeren gegevens

Invoeren van gegevens
Wat levert het beschermen van nesten en kuikens van weidevogels op? Elke weidevogelbeschermingsgroep en agrarische natuurvereniging/collectief wil dat weten. Door invullen van gebruikersnaam en wachtwoord, wordt toegang verkregen tot de database Boerenlandvogelbescherming Nederland van LandschappenNL. Voor meedoen aan het beschermen van weidevogels en het monitoren van de resultaten neemt u contact op met de weidevogelbeschermingsgroep in uw omgeving en/of de provinciale organisatie Landschapsbeheer in uw provincie.