Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Ervaringen uit het veld

Het seizoen 2020 samengevat.

Datum van ervaring: maandag 6 juli 2020
Waar: Assendelft, Veenpoldertijd
 

Het weidevogelseizoen 2020 bij Arie Zijp aan de Veenpolderdijk in Assendelft begon dit jaar laat. Dankzij aan raar voorjaar
werd er pas op 1 april voor het eerst gelopen. Een nest werd gevonden: een kievits met 3 eieren. Anderhalve week later, op 10 april,
ging het gelukkig beter: 2 scholeksternesten en nog 3 kievitsnesten. Het waren er misschien meer geweest als er niet per abuis
op een verkeerd landje was gelopen. Want land 6 hoeft natuurlijk niet perse naast land 5 te liggen... Dit misverstand gaf de nodige
hilariteit en een boze brief van de rechtmatige loper.
Dit seizoen is er 9 keer gelopen met 26 juni als laatste datum.
De resultaten per land.
Land 1. Die doet zijn reputatie als scholekster land weer eer aan. Van de 6 nesten op dit land waren er maar liefst 5 van een scholekster.
Nummer 6 was van een kievit.
Land 2. Ook 6 nesten, 1x wilde eend, 1x slobeend en verder kievit.
Land 3. Het nummer van dit land moet eigenlijk in goud geschreven zijn. 15 nesten maar liefst waaronder het enige grutto nest dit jaar. Verder 1x krakeend,
ook leuk, 2x keer tureluur, heel leuk, en maar liefst 4x slobeend. Verder 1x wilde eend en 6x kievit.
Land 6. Sjah, wat zullen we ervan zeggen. Op dit land is nix (moderne schrijfwijze, we gaan met onze tijd mee...) gevonden. Wel heeft Arie Z. bij het
maaien grutto pullen gezien. Misschien hebben we daar toch een nest gemist.
Land 4 en 5. Dit zijn de uitgesteld maaien landjes en doen dus "buiten mededinging" mee. Omdat de mens nu eenmaal nieuwsgierig is zijn ze toch 2x belopen.
Dit gaf nog 6 nesten waaronder 1x grutto en 1x tureluur.
Nog even wat getallen. Er zijn, met land 4 en 5 erbij, 33 nesten gevonden, 6 minder dan in 2019. Het nest met de minste eieren was een scholekster met 1 ei,
het nest met de meeste eieren was een krakeend met maar liefst 11 stuks. De predatie viel mee, 4 nesten zijn genoteerd als "gepredeerd" en nog eens 4 met
resultaat "onbekend".
Als we 2019 (zonder land 4 en 5) erbij pakken valt op dat alle scholeksters nu op land 1 zitten. In 2019 waren er 6 nesten, verspreid over land 1, 2 en 3.
In 2019 maar 1x slobeend, dit jaar waren er 5 nesten. Het aantal grutto's is gedaald van 2 nesten naar 1 nest, het aantal kievitsnesten is gezakt van
18 naar 11 en het aantal tureluurs is met 2 nesten gelijk gebleven. Opvallend is dat het aantal eendennesten is gestegen van 4 naar 8.
En in de categorie onzinnige cijfers: het gemiddelde aantal eieren per nest is gedaald van 3,74 in 2019 naar 3,39 in 2020.
Maar al met al kunnen we met tevredenheid en een goed gevoel terugkijken op dit weidevogeljaar. En het biertje van Tim na elke zoektocht
draagt zeker bij aan dat goede gevoel.

Reageer op deze ervaring