Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Provinciale bijdrage voor onderzoek naar broedmachine voor weidevogeleieren in Friesland

De Bond van de Friese Vogelwachten ontvangt van de provincie Friesland 20.000 euro voor het vooronderzoek naar de inzet van een broedmachine voor weidevogeleieren. Dat hebben Gedeputeerde Staten op dinsdag 7 mei besloten. De provincie geeft deze subsidie vanuit haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor herstel van de weidevogelstand. Het vooronderzoek betreft een literatuurstudie en interviewgesprekken en zal worden uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

bron: Provincie Friesland, 07/05/19