Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Oproep LandschappenNL: houdt bij het maaien de komende weken rekening met de weidevogels
Oproep LandschappenNL: houdt bij het maaien de komende weken rekening met de weidevogels

Het is nog steeds erg nat in Nederland! Lastig voor werk op het boerenland, maar gunstig voor de weidevogels. Het maaien van de eerste snee gebeurde dit jaar of later of is helemaal nog niet gebeurd. Dit gaf de weidevogels meer tijd om hun eieren uit te broeden en hun kuikens te laten opgroeien. Veel weidevogelkuikens hebben nu nog een week nodig voor ze kunnen uitvliegen (vliegvlug te worden). 

Nu lijkt er een droge periode aan te komen, het moment voor boeren om te gaan maaien. Maar wat te doen met al die bijna vliegvlugge kuikens? Krijgen die nog kans om ook die laatste week door te komen? Gelukkig kunnen boeren en vrijwilligers samen heel wat doen om de kuikens te helpen!  

LandschappenNL geeft de volgende tips: 

 • Informeer als boer tijdig je weidevogelvrijwilligers, zodat die de tijd hebben om nesten en kuikens te lokaliseren. 
 • Regel, indien mogelijk, een dronevlucht om kuikens te lokaliseren. 
 • Overleg als boer, vrijwilliger en collectief over last minute beheer, zodat er mogelijk een vergoeding komt om het maaien uit te stellen. 
 • Volg deze maaitips: 
  • Maai overdag; ’s nachts maaien is uit den boze! 
  • Maai de percelen van binnen naar buiten (zodat kuikens kunnen ontsnappen). 
  • Gebruik een maaier met geringe werkbreedte. 
  • Gebruik een wildredder (zodat vogels verjaagd worden vóór de maaier komt) 
  • Maai niet te snel, rijd langzaam. 
  • Maai bij voorkeur eerst een baan en verlaat daarna het perceel. Kom later terug; in de tussentijd zullen de weidevogels vanwege de ontstane onrust hun kuikens uit het perceel halen. 

Vorig jaar was een slecht jaar voor de weidevogels. Laten boeren, vrijwilligers en natuurbeschermers  er dit jaar met elkaar voor zorgen dat de resultaten weer beter zijn, zodat de populaties op peil blijven.