Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
BFVW ontvangt drone voor opsporing van weidevogelnesten

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) heeft op zaterdag 4 mei van LTO Noord een drone ontvangen waarmee nesten van weidevogels vanuit de lucht kunnen worden opgespoord. De drone kan per uur 20 tot 30 hectare grasland monitoren en werkt met een warmtebeeldcamera. De camera scant de percelen op temperatuurverschillen en kan daarmee een broedende vogel of warme eieren detecteren. Acht vogelwachters van de BFVW die de drone gaan bedienen hebben in de afgelopen tijd met goed gevolg een tweedaagse training tot dronepiloot afgerond.

Bij detectie van een warmtepunt wordt gecontroleerd of er werkelijk een nest aanwezig is en bevestigt de vogelwachter de locatie in het gps-systeem. De plekken kunnen op een kaart worden weergegeven of worden ingevoerd in de gps-apparatuur in de trekker waardoor de grasmaaiende boer op tijd weet wanneer hij rekening met een nest moet houden. Voor de weidevogeldrone ontving LTO Noord financiering van de provincie Friesland. Het Kollektievenberied Fryslân, de BFVW en LTO Noord hopen in de komende jaren meer drones te kunnen gaan gebruiken.

bron: Leeuwarder Courant, 04/05/19