Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Naslagwerken
Onderzoeksrapporten
 • LNH_Rapport _effect van beheer op kievit Eindrappport 2017
 • 2,42 Mb
 • 17-07-2018
 • BL Rapportage Regeling Rustzones in Brabant 2008-2015
 • 1,83 Mb
 • 17-07-2018
 • AenW rapport 1778 Ecologie van Zomertaling en slobeend
 • 3,15 Mb
 • 16-07-2018
 • Sovonrapport 2001-13 Scholekster in de knel
 • 6,55 Mb
 • 16-07-2018
 • AenW rapport 1831 Ecologie van weidevogels
 • 3,79 Mb
 • 16-07-2018
 • AenW Rapport 2038 Verbeteren broedsucces scholekster Landelijk gebied
 • 3,74 Mb
 • 25-02-2016
 • AenW Rapport 2093 Monitoring agrarisch natuurbeheer Fryslan
 • 1,73 Mb
 • 25-02-2016
 • AenW Rapport 2116 Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015
 • 1,85 Mb
 • 25-02-2016
 • AenW Rapport 2124 Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer
 • 681,3 Kb
 • 25-02-2016
 • AenW Rapport 2169 Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslan 2015
 • 3,11 Mb
 • 25-02-2016
 • Jan de RIJK_VU_Vogels en mensen 1500-1920.pdf
 • 6,77 Mb
 • 13-08-2015
 • A&W Rapport 1448 Predatie enweidevogels- een literatuuronderzoek.pdf
 • 462 Kb
 • 27-07-2015
 • A&W Rapport 1548 Predatieproblematiek weidevogels Fryslan.pdf
 • 11,25 Mb
 • 27-07-2015
 • A&W Rapport 1827 Protocol predatiebeheer bij weidevogels.pdf
 • 1,35 Mb
 • 27-07-2015
 • A&W Rapport 1923 Weidevogeladvies Olterterp-overleg.pdf
 • 1,78 Mb
 • 27-07-2015
 • BL_Cools_2012_Evaluatie monitoring akkerranden SoLaBio.pdf
 • 2,55 Mb
 • 23-01-2014
 • Bureau Waardenburg Eindrapportage Purperreiger.pdf
 • 1,57 Mb
 • 17-10-2013
 • Bureau ZET Eindrapport Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur.pdf
 • 1,89 Mb
 • 17-10-2013
 • DNatuur Beknopte rapportage Weidevogelbeheer in de Lopikerwaard in 2013.pdf
 • 10,49 Mb
 • 09-10-2013
 • DNatuur Rapportage Weidevogelbeheer in de Lopikerwaard in 2012.pdf
 • 2,38 Mb
 • 09-10-2013
 • AenW Naar een bodemdviessysteem voor weidevogelreservaten.pdf
 • 16,3 Mb
 • 07-10-2013
 • AenW Rapport 1669 Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011.pdf
 • 4,52 Mb
 • 07-10-2013
 • AenW Rapport 1675 Skriezen om utens.pdf
 • 4,93 Mb
 • 07-10-2013
 • AenW Rapport 1753 Naar vitale weidevogellandschappen in Friesland.pdf
 • 1,42 Mb
 • 07-10-2013
 • AenW Techn. handleiding weidevogelbeheer-versie BN def.pdf
 • 1,92 Mb
 • 07-10-2013
 • AlterraRapport2436 Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit.pdf
 • 25,27 Mb
 • 21-06-2013
 • AlterraRapport2435 Weidevogelkerngebieden Noord Holland.pdf
 • 9,43 Mb
 • 20-06-2013
 • AlterraReport 2366 Conserving the blacktailed godwit.pdf
 • 3,79 Mb
 • 20-06-2013
 • AenW Rapport 1758 Ecologisch profiel van Zomertaling en Slobeend.pdf
 • 3,15 Mb
 • 22-12-2012
 • BL Verstegen & Sloothaak_2012_Eindrapport Pilotproject Maatregelen kievit op bouwland.pdf
 • 2,98 Mb
 • 26-11-2012
 • BL_2010_Evaluatie regeling Rustzones voor kritische weidevogels.pdf
 • 655,53 Kb
 • 18-10-2012
 • AenW Tien gouden regels tegen pitrus in weidevogelreservaten.pdf
 • 3,62 Mb
 • 11-10-2012
 • AenW Rapport 1651 Weidevogelcompensatie in Fryslan.pdf
 • 4,16 Mb
 • 11-10-2012
 • AenW Rapport 1718 Adres onbekend.pdf
 • 1,25 Mb
 • 11-10-2012
 • Alterra Rapport 2289 Hig Nature Value farmland in agrienvironmental policies.pdf
 • 4,77 Mb
 • 11-06-2012
 • Bureau Waardenburg Verstorend effect groot vliegverkeer op broedvogels.pdf
 • 4,78 Mb
 • 11-06-2012
 • AenW Rapport 1564 Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat.pdf
 • 1,16 Mb
 • 06-01-2012
 • AenW Rapport 1572 Selectie, beheer en inrichting in Friesland.pdf
 • 6,58 Mb
 • 06-01-2012
 • Bijlagen rapport bij tussenevaluatie werkplan def.pdf
 • 4,51 Mb
 • 21-11-2011
 • Greidefugels_evaluaasje_2010_haadrapport.pdf
 • 3,31 Mb
 • 21-11-2011
 • Bureau Cools Onderzoek akker-en-weidevogels West-Brabant.pdf
 • 364,7 Kb
 • 18-10-2011
 • AenW-rapport 1548 Predatieproblematiek weidevogels Fryslan.pdf
 • 11,25 Mb
 • 27-09-2011
 • Alterra Rapport 1753 Relatie Gebruiksintensiteit en Kwaliteit grasland als foerageerhabitat voor gruttokuikens.pdf
 • 699,35 Kb
 • 27-09-2011
 • Alterra Rapport 2058 Blacktailed Godwits in West Africa winter staging areas.pdf
 • 3,23 Mb
 • 27-09-2011
 • AenW Opkrikplannen Friese Weidevogelreservaten Deel 1.pdf
 • 1,49 Mb
 • 15-09-2011
 • AenW Perspectieven beheer weidevogelreservaten in Fryslan.pdf
 • 514,55 Kb
 • 15-09-2011
 • Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering.pdf
 • 2 Mb
 • 15-09-2011
 • Alterra Rapport 1771 Overwinterende ganzen en weidevogels.pdf
 • 815,99 Kb
 • 06-07-2011
 • Alterra Rapport 1772 Effect Brandganzen op broedende weidevogels.pdf
 • 4,21 Mb
 • 06-07-2011
 • Alterra Rapport 2165 Grauwe ganzen en natuurschade.pdf
 • 2,5 Mb
 • 06-07-2011
 • AenW Conclusies rapport 1061 Onbemeste graslandranden.pdf
 • 1,16 Mb
 • 09-02-2011
 • AenW Rapport Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat.pdf
 • 1,16 Mb
 • 20-01-2011
 • AenW Rapport Samenvatting Boek Living on the Edge in NL.pdf
 • 922,59 Kb
 • 20-01-2011
 • Alterra rapport 1668 Voedselaanbod voor gruttokuikens.pdf
 • 323,96 Kb
 • 13-10-2009
 • Vastemestvoorziening van weidevogelreservaten - samenvatting.pdf
 • 469,34 Kb
 • 12-10-2009
 • CLM Rapport Boeren voor grutto.pdf
 • 2,47 Mb
 • 02-09-2009
 • Alterra SOVON Rapport 195 Emissiearme mesttoediening.pdf
 • 1,91 Mb
 • 05-01-2009
 • KK WVL Rapport Bouwstenen nieuwe weidevogelpakketten.pdf
 • 1,54 Mb
 • 26-11-2008
 • Alterra Dissertatie Promotieonderzoek Hans Schekkerman.pdf
 • 3,11 Mb
 • 25-08-2008
 • Alterra Kwaliteit mozaiekbeheer Nederland Weidevogelrijk 2007.pdf
 • 5,4 Mb
 • 25-08-2008
 • Alterra Rapport 1560 Kwaliteit mozaiekbeheer Nederland Weidevogelrijk 2007.pdf
 • 5,4 Mb
 • 25-08-2008
 • Bureau N Rapport Innovatieve monitoring Deel 2 Kuikenland.pdf
 • 3,07 Mb
 • 25-08-2008
 • Alterra Rapport 1668. Voedselaanbod voor gruttokuikens in Hollandse veenweidegebieden.pdf
 • 576,51 Kb
 • 09-04-2008
 • Alterra rapport 1336 Haalbaarheidsstudie nieuw weidevogelbeleid.pdf
 • 9,58 Mb
 • 17-12-2007
 • Alterra rapport 1407 Onderbouwing Gruttogeschiktheidskaart.pdf
 • 585,88 Kb
 • 17-12-2007
 • AenW Samenvatting rapport 839 Habitagebruik Gruttokuikens.pdf
 • 302,19 Kb
 • 12-12-2007
 • AenW rapport 931 De Patrijs in Nederland.pdf
 • 639,08 Kb
 • 07-11-2007
 • Alterra rapport 1291 Resultaten Nederland Gruttoland.pdf
 • 19,82 Mb
 • 07-11-2007
 • Alterra rapport 220 Vluchtstroken als instrument in agrarisch weidevogelbeheer.pdf
 • 46,33 Mb
 • 07-11-2007
 • CLM Alterra Den Haneker rapport plasdras, weidevogels, wormen en bedrijfsvoering.pdf
 • 3,57 Mb
 • 07-11-2007
 • Alterra rapport 1487 De voedselsituatie voor gruttokuikens bij agrarisch mozaiekbeheer.pdf
 • 535,55 Kb
 • 06-11-2007
 • ANV Wierde en Dijk Rapport Duoranden 2006.pdf
 • 1,33 Mb
 • 05-11-2007
 • AenW CLM BT rapport Evaluatie en optimalisering mozaiekbeheer.pdf
 • 418,26 Kb
 • 05-11-2007
 • Rapport Effect van beweiding op habitatgebruik van gruttokuikens.pdf
 • 6,08 Mb
 • 05-11-2007
 • AenW Kwaliteitscriteria weidevogelgebieden.pdf
 • 675,43 Kb
 • 05-11-2007
 • Alterra SOVON LBN Bijlagen bij rapport Predatie bij weidevogels.pdf
 • 6,29 Mb
 • 05-11-2007
 • Alterra SOVON LBN Rapport Predatie bij weidevogels.pdf
 • 9,13 Mb
 • 05-11-2007
 • Alterra SOVON LBN Samenvatting Onderzoek Effect van predatie op weidevogels.pdf
 • 1,44 Mb
 • 05-11-2007
 • Alterra Samenvatting eindrapport NLGL.pdf
 • 195,75 Kb
 • 05-11-2007
 • Alterra rapport 2005-10 Samenvatting Onderzoek Nederland Gruttoland.pdf
 • 195,75 Kb
 • 05-11-2007
 • Bureau Waardenburg Verstoring weidevogels door treinverkeer.pdf
 • 261,76 Kb
 • 05-11-2007
 • Alterra rapport 027 Effect Vluchtstroken.pdf
 • 891,95 Kb
 • 13-10-2007
 • Alterra rapport 1344 Achteruitgang Scholekster.pdf
 • 1,56 Mb
 • 13-10-2007
 • CLM rapport 646 Wormenland Vliegjesland.pdf
 • 1,99 Mb
 • 13-10-2007