Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Zuid-Hollands Landschap stemt maaibeleid af op weidevogels

De voortekenen zijn gunstig voor een goed weidevogeljaar, meent Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Door het koude voorjaar is het gras laat gaan groeien. Weidevogelkuikens, zoals die van de grutto, kunnen moeilijk door een dichte grasmat met hoog gras naar insecten zoeken. Daar hebben ze dit jaar minder last van. Het Zuid-Hollands Landschap stemt het maaibeleid af op de weidevogels. Door jaar in jaar uit gefaseerd te maaien, wordt de bodem verschraald. De vegetatie wordt opener waardoor kuikens van weidevogels er makkelijker doorheen kunnen stappen. Bovendien worden schrale graslanden bloemrijker. Deze bloemen lokken insecten waar vogels op hun beurt weer van kunnen profiteren.

Veruit de meeste graslanden van het Zuid-Hollands Landschap worden pas na half juni voor het eerst gemaaid. De weidevogeljongen hebben dan genoeg tijd om vliegvlug te worden of te vluchten voor een naderende maaier. Circa 20% van alle graslandpercelen van het Zuid-Hollands Landschap wordt voor half juni gemaaid. Maaien in het voorjaar doet de organisatie alleen op percelen die nog een dichte grasmat hebben en niet bloemrijk zijn. Het maaisel wordt afgevoerd en in het najaar wordt het perceel beweid door vee. Zo wordt de bodem verschraald.

bron: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, 28/05/18