Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Raster rond broedgebieden van vogels biedt bescherming tegen predatoren

Het plaatsen van schrikdraad rond broedgebieden is een succesvol middel om weide- en kustvogels te beschermen tegen natuurlijke vijanden, zoals de vos, bunzing, hermelijn en andere marterachtigen. Dat is de ervaring van Landschap Noord-Holland in het gebied de Zandpolder bij Callantsoog en van Natuurmonumenten in het gebied De Putten bij Camperduin.

In de Zandpolder wordt sinds 2016 een gebied van 3 hectare van half maart tot begin augustus omzoomd met 740 meter raster. Hierdoor waren er vorig jaar onder meer 210 broedende visdieven, die honderden jongen zagen uitvliegen. Ook zagen de beheerders nesten van kluten, kokmeeuwen en plevieren. In het gebied De Putten, achter de Hondsbossche Zeewering, zijn door Natuurmonumenten in 2015 speciale vogeleilanden aangelegd en over een lengte van 2 kilometer continu afgerasterd. Naast tientallen kluten hebben daar het afgelopen jaar 2100 paar grote sterns genesteld. De broedresultaten lagen rond de 70%.

bron: Noordhollands Dagblad, 15/01/18