Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Provincie Friesland maakt extra budget vrij voor inrichten natte gebieden voor weidevogels

Er komt in de provincie Friesland 180.000 euro extra beschikbaar voor boeren om hun land natter te maken. Dit is goed voor de weidevogels. Het extra geld is alleen beschikbaar voor boeren die eind vorig jaar hun aanvraag deden. Er werd toen 180.000 euro meer aangevraagd dan de beschikbare 100.000 euro. Om de boeren tegemoet te komen trekken Gedeputeerde Staten er extra geld voor uit. Weidevogels hebben baat bij nat grasland. Er komen insecten op af, een belangrijke voedselbron voor kuikens.

Land kan op verschillende manieren natter gemaakt worden; door het waterpeil te verhogen, anders om te gaan met greppels of door land onder water te zetten als plasdras-gebieden. Hiervoor moeten boeren dammen of stuwen aanleggen. Met het extra geld kunnen ze aan de slag. Boeren en grondeigenaren konden van 9 oktober tot en met 1 december 2017 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen. Dat kon alleen als zij land hebben in een weidevogelkerngebied, zoals kansrijke gebieden voor weidevogels ook wel genoemd worden. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van boeren en grondgebruikers. De provincie Friesland heeft zeven collectieven.

Bron: Provincie Friesland via GroeneRuimte