Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Positieve ontwikkelingen bij verspreiding hamster in Zuid-Limburg

In 2015 is in Zuid-Limburg het project Hamster op Eigen Benen (HOEB) van start gegaan. Uitgangspunt van dit onderzoeksproject is om een hamstervriendelijk gewasbeheer uit te testen dat voor boeren bedrijfseconomisch aantrekkelijk, en op grotere schaal toepasbaar is. De bedoeling is om voor hetzelfde ANLb-budget voor de hamster een veel grotere oppervlakte geschikt habitat te krijgen. Pas vanaf 2018 zal echt duidelijk worden hoe dit zal uitpakken. Toch zijn er in 2016 en 2017 al enkele positieve ontwikkelingen geconstateerd betreffende de verspreiding van de hamster in Zuid-Limburg. En niet onbelangrijk: het enthousiasme van boeren is met deze vorm van hamsterbeheer flink toegenomen. 

De hamsterpopulatie is enorm achteruitgegaan. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat het vervroegen van de graanoogst een rol speelt: hierdoor worden er geen jongen uit tweede nesten meer geboren. Omdat er ook minder graan geteeld wordt is er minder ruimte voor de hamster. Maar er is meer. Onderzoek in Duitsland wijst uit dat de gemiddelde worpgrootte van hamsters de afgelopen 50 jaar bijna gehalveerd is. Dit komt bovenop een geringer aantal worpen. 

Hamstervriendelijk beheer
Onduidelijk blijft waarom de worpen van hamsters 50% kleiner zijn geworden. Met de vraag hoe dit kan worden verbeterd, ligt er een nieuw aandachtsveld voor onderzoek open. De andere redenen voor de achteruitgang in de populatie zijn op te lossen door hamstervriendelijk beheer uit te voeren, bijvoorbeeld door niet-, later- of anders te gaan oogsten. Hamsterbeheer dient daarvoor aantrekkelijk te zijn voor de agrariƫr, zodanig dat hij boer kan blijven en niet noodgedwongen een natuurbeheerder wordt.

Andere gewassen en deels oogsten
Evaluatie van het hamsterbeheer van de afgelopen jaren heeft enkele nieuwe inzichten opgeleverd. Daarom wordt er de komende jaren ingezet op een bredere doelstelling. Hiermee wordt beoogd een effectiever en efficiĆ«nter beheer te voeren waarbij er meer ruimte is voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Dit gebeurt door innovatief beheer met andere gewassen en het deels oogsten van de gewassen. Hierbij moet er voldoende dekking voor hamsters in de zomermaanden blijven, en dienen de kosten per beheerde hectare zo laag mogelijk blijven. 

Zie voor meer informatie de site van Nature Today.

bron: Nature Today, 26/10/17