Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Pilot met aangepast maaien van sloten in Maarssenbroek

Net als vorig jaar gaat het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de waterplanten in de sloten bij Maarssenbroek aangepast maaien. Bij deze pilot maait de aannemer alleen het midden van de watergang tijdens de eerste 2 maaibeurten in juni en augustus. Hierdoor blijven er waterplanten staan. Dit is belangrijk voor onder meer het voedsel, het schuilen en de ei-afzetplaats van dieren. Ook kunnen bijzondere waterplanten zich ontwikkelen. 

Pas bij de derde maaironde in oktober worden alle waterplanten weggehaald, om de sloten klaar te maken voor de winter. Het regent dan meer en het hoogheemraadschap moet dat extra water kunnen afvoeren. In het verleden werden alle waterplanten in het water tijdens de 3 maairondes gemaaid. Het water in Maarssenbroek is geschikt voor deze pilot, omdat het een afgesloten watersysteem betreft.

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 16/05/19