Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Onderwaterdammen in polder Bloemendaal tegen predatoren weidevogels

Het weidevogelgebied in polder Bloemendaal, onder beheer van Staatsbosbeheer, was tot voor kort goed bereikbaar voor zowel mens als dier. Dat was ongunstig voor broedende grutto’s en andere weidevogels. Dankzij 2 nieuwe onderwaterdammen is er voor ongenode gasten, zoals katten, wezels en bunzings geen oversteekmogelijkheid meer. De nieuwe dammen, 5 bij 12 meter groot, liggen ongeveer 30 centimeter onder water, waardoor agrarische percelen bereikbaar blijven voor eigenaren en gebruikers. Grote landbouwvoertuigen kunnen via de onderwaterdammen de weilanden bereiken.

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland hebben de onderwaterdammen als voordeel dat er extra waterverbindingen zijn ontstaan om water naar het gemaal te laten stromen. De gekozen oplossing is innovatief voor het veenweidegebied, maar is al veel eerder toegepast in het oosten van het land. Een doorwaadbare plaats werd daar een ‘voorde’ genoemd.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: "Het vervangen van dammen door de onderwaterdammen heeft niet alleen tot gevolg dat de waterafvoer wordt verbeterd. Een bijkomend voordeel is dat water uit het stedelijk gebied, wat van mindere biologische kwaliteit kan zijn, voortaan via een kortere route naar het gemaal kan. De gekozen oplossing heeft dus voordelen ten aanzien van waterkwantiteit en -kwaliteit."

Polder Bloemendaal is onderdeel van het watergebiedsplan Reeuwijk. De polder van 480 hectare, bestaat voor 100 ongeveer hectare uit water en voor 270 hectare uit grasland. De rest bestaat grotendeels uit sierteelt en lintbebouwing. De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem.

bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 26/04/18