Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Nieuw budget voor weidevogels en nat beheer in Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) ontvangt voor 2018 tot en met 2021 nieuw budget van de provincie Friesland. Het geld is beschikbaar voor de leefgebieden open grasland, het weidevogelbeheer, en natte dooradering, sloten en randen geschikt maken voor onder andere libellen, vlinders en amfibieën. NFW heeft een inventarisatie uitgevoerd om te kijken waar specifieke soorten voorkomen. Op basis van de resultaten is het leefgebied natte dooradering veel groter geworden. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om deel te kunnen nemen aan het agrarisch natuurbeheer.

Op de website van de vereniging NFW staat welke beheerpakketten en tarieven er gelden. Hier zijn ook de leefgebieden op perceelniveau weergegeven. In september zijn er verschillende avondbijeenkomsten gepland waar de NFW nadere informatie verstrekt over de beheerpakketten. Het aanvragen en intekenen van het beheer wordt ook in september gedaan.

Agrarische grondbezitters die interesse hebben voor beheerpakketten op hun percelen in het leefgebied open grasland of natte dooradering, kunnen vrijblijvend contact opnemen met het bureau NFW via info@noardlikefryskewalden.nl of 0511-548596.

bron: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, 30/08/17