Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Minder weidervogels in 2019 in Noord-Holland

Het broedseizoen is voorbij en volgens een eerste voorzichtige schatting is er een afname in het aantal weidevogels in Noord-Holland. Dat meldt Wim Tijsen van Landschap Noord Holland. De populaties van de grutto, tureluur en scholekster namen waarschijnlijk af. Voor de kievit is dat nog niet geheel duidelijk. De resultaten zijn wel sterk wisselend per gebied. De definitieve cijfers zijn pas in het najaar bekend. 

"Net als vorig jaar was het aan het begin van het broedseizoen erg droog en dat is verre van ideaal voor weidevogels", zegt Tijsen. "Alleen de kievit, een vroege broeder, had al eieren gelegd voor de droogte echt uitbrak. Gevolg was wel dat de kuikens na hun geboorte met die droogte te maken kregen en er veel uitval was. Vaak doen de kievit echter nog een tweede leg, en die verliep beter. Wat dat betreft is de situatie van de kievit minder alarmerend.’’ 

De populatie van de grutto nam af. Net als die van de tureluur en de scholekster. "Door de droogte zijn ze later hun eieren gaan leggen. En onze eerste indruk is dat er minder kuikens legsels waren. Dat zijn in ieder geval vooralsnog de eerste conclusies, die we op basis van wat we samen met onze vrijwilligers, hebben kunnen vaststellen op basis van nesten die we hebben gevonden." 

In Waterland zijn wel meer kievietsnesten zijn gevonden dan vorig jaar. Net als op Marken, waar het goed gaat met de kievit en grutto en zelfs 98% van de kuikens ’vliegvlug’ wordt. Het plaatsen van vossenrasters en het weidevogelbeheer door de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken lijkt daar positief te werken. Bovendien doet men in op Marken veel aan beheer van vossen. Rond Castricum is er ook een voldoende hoog broedsucces voor de grutto. Andere gebieden waar het goed gaat zijn de Bovenkerkerpolder en Heiloo.

bron: Noordhollands Dagblad, 23/07/19