Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer bijzonder, maar niet uniek

Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling. Alle lidstaten hebben subsidieregelingen voor landschapsbeheer, maar nergens zijn ze zo vergaand gebaseerd op samenwerking tussen boeren. Toch zijn ook in andere lidstaten oplossingen bedacht om inspanningen van individuele boeren ruimtelijk beter te coördineren en samenwerking tussen boeren te stimuleren. 

Judith Westerink van Wageningen Environmental Research heeft samen met Roel Jongeneel en Nico Polman van Wageningen Economic Research gekeken naar 5 voorbeelden uit Vlaanderen, Engeland, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Uit de voorbeelden blijkt dat er diverse varianten mogelijk zijn voor het organiseren van samenwerking en ruimtelijke coördinatie in het agrarisch natuurbeheer. De taken kunnen op allerlei manieren worden verdeeld tussen overheid, groepen boeren, en derden. Behalve in het Franse voorbeeld, waren groepen boeren in de tijd belangrijker geworden in de uitvoering van het landschapsbeheer.

"De overheid ging echter meestal niet minder doen", zegt Westerink. "We zagen dat samenwerking vaak betekende dat meerdere partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dezelfde taak. Samenwerking hoeft dus niet altijd efficiënter te zijn, maar mogelijk is het wel effectiever door coördinatie en leren." In alle gevallen werd de ruimtelijke coördinatie uitgevoerd door een professionele partij. Waar dit door een groep boeren gebeurde, was deze namelijk ook georganiseerd als een professionele organisatie. Ruimtelijke coördinatie is dus blijkbaar zo complex dat het in handen van professionals komt.

Zie voor meer informatie de site van Wageningen Environmental Research.

bron: Wageningen Environmental Research, 25/10/17