Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
BFVW telt bijna 25% minder kieviten en 20% minder grutto's in Friesland

Er zijn dit jaar bijna 25% minder kieviten in Friesland dan vorig jaar rond deze tijd. De gruttostand is met 20% teruggelopen. Dat blijkt uit de weidevogeltelling van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). De vogelwachters telden tot nu toe nog geen 10.000 kieviten en ongeveer 4500 grutto’s. Ze komen op die aantallen door het tellen van nesten en broedparen. Het gaat in Friesland wel beter met de scholekster. Daarvan werden er 6% meer geteld ten opzichte van een jaar geleden.

De afgelopen jaren daalde de kievitstand jaarlijks met circa 5% en de gruttostand met bijna 20%. Voor de terugloop van de weidevogels zijn een aantal oorzaken, meent de BFVW. Predatie is een oorzaak, maar ook de afgenomen biodiversiteit in de weilanden. De organisatie pleit voor harde ingrepen. De bond wil dat boeren worden verplicht 5 tot 10% van hun land beschikbaar te stellen voor weidevogels. Die verplichting zou door de provincie moeten worden opgelegd. Volgens de vogelwachtersbond is dwang noodzakelijk omdat veel boeren niet vrijwillig in actie komen voor de weidevogel.

De BFVW denkt dat er veel kan worden gewonnen met ‘randenbeheer’. Daarbij maaien boeren een strook van zo’n 3 tot 6 meter langs de sloot later en minder vaak en wordt er minder vaak bemest. Dit levert bloem- en kruidenrijk land op, dat aantrekkelijk is voor insecten. Die hebben vogelkuikens nodig om te overleven. Dankzij het aangepaste maairegime ontstaat er ook schuilgelegenheid voor kuikens bij gevaar.

bron: Friesch Dagblad, 28/05/18