Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan provincie Groningen en waterschappen

Natuurorganisaties en LTO Noord willen in de provincie Groningen 1.250 hectare extra zwaar agrarisch natuurbeheer realiseren om in 2027 de gewenste 2000 broedparen grutto's te halen. Het gaatom een areaalgroei van 15%. Deze ambitie staat in Actieplan weidevogels dat ze maandag 28 mei in Zuidhorn hebben overhandigden aan provincie Groningen en de waterschappen. Volgens de 12 partijen, waaronder Natuurmonumenten, het Groninger Landschap en Vogelbescherming Nederland is voor dit doel 30% groei in kerngebieden nodig en minimale stabilisatie daarbuiten. De maatregelen kosten 3 miljoen euro extra, waarvan 1 miljoen structureel.

De populatie grutto's in de provincie Groningen moet met ruim 10% groeien. Van de huidige 1.800 broedparen bevinden zich ongeveer 1.000 in de weidevogelkerngebieden en ongeveer 800 daarbuiten. Van de grutto's leeft 40% buiten de kerngebieden. Voor de kievit, scholekster en gele kwikstaart ligt dat aandeel nog hoger. De organisaties willen daarom toe naar een weidevogellandschap van kerngebieden en schillen om deze gebieden heen. Ook de gebiedsinrichting moet beter. De openheid en vochttoestand laat op verschillende plekken te wensen over. Boeren met agrarisch natuurbeheer worden opgeroepen storende beplanting als ruilverkavelingsbosjes te verwijderen of kort te houden met het oog op het terugbrengen van de predatie.

Het Actieplan Weidevogels Groningen is te vinden op de website van het Groninger Landschap. Het plan is opgesteld door Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Avifauna Groningen, Collectief Midden Groningen, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Wildbeheereenheden in Groningen.

bron: Nieuwe Oogst / Het Groninger Landschap, 29/05/18